Digitale tilbud for barn og unge som pårørende og etterlatte

Prosjekteier KREFTFORENINGEN

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Hvert år opplever nesten 3500 barn under 18 år at en av deres foreldre får kreft. Flere enn 34000 barn og unge lever med kreftsykdom hos foreldre og rundt 700 barn og unge opplever å miste en av foreldrene i kreft hvert år. I tillegg opplever en del barn og unge at dere søsken får kreft og noen og at et søsken dør av kreft.
Hverdagslivet til familier med kreft blir i stor grad endret når kreft rammer familien og belastningen på barn som pårørende er svært stor. Hverdagslivet blir ofte preget av engstelse og bekymring. Skolen er nå stengt pga korona smittet og mange barn vokser til kreftsyke må møte sykdommen hver dag uten å få en puste pause.
Kreftpasienter er i risikogruppen som gjøre også at mange er mer redde og lever i frykt for koronaviruset. Dette påvirker også barna, de er bekymret for den som er syk og kan også være bekymret at de kan smitte den kreftsyke med korona. Mange av de kreftsyke kan også være på isolat for å unngår å bli utsatt for smitten og ikke får lov å møte barn og unge som hører til familien.
Kreftforeningen møter hvert år flere hundre barn og ungdom som pårørende og etterlatte gjennom våre tilbud som Treffpunkt, InK (Ungdom hjelper ungdom)og Sommerleir. Mange av disse er gode brukerrepresentanter som kan si noe om hvordan det oppleves å være barn å oppleve at en av de nærmeste blir alvorlig syke eller dør. Og det er gjennom disse barn vi henter erfaringer og avdekker behovene vi har.
Mange barn og unge er isolert nå og ikke kan være sammen på skolen eller med vennene sine. Skolen er fristed for mange, og det har de mistet nå. Mange vokser opp i et hjem med sykdom og vanskelige forhold. Vi ønsker å gjør noe for denne sårbare gruppen som kan gjøre hverdagen lettere. Spre glede, gi mestringsfølelse, gjennom digitale møteplasser.
Vi ønsker å skape digitale møter for barn og unge. Kreftforeningen har god erfaring med å bruke nettverksplattformen “Bluejeans”. Her kan vi ha lukkede møter. Vi ser for oss å invitere barn og unge gjennom alle våre markedskanaler, til å melde seg på via vårt påmeldingssystem. I Bluejeans oppretter vi et arrangement og sender ut en personlig lenke til 20-30 brukere. Arrangementet gjennomføres i flere serier slik at det når flest mulig. Vi har valgt å dele inn pårørende barna og ungdom i to ulike grupper slik at vi kan lage et tilbud som er mest mulig tilpasset deres modenhet og interesser. Planen er å invitere til 1 times møte som holdes av en møteleder. Denne møtelederen kan være en kjent person eller en fagperson. Barna eller ungdommene har registrert seg med et navn og har mulighet til å chatte med hverandre i dette rommet eller stille spørsmål til møteleder. Vi vil også ha en moderator som overvåker hva som skjer i chatten.
For barna vil vi gi et tilbud som er mest mulig interaktivt gjennom en aktivitet. Vi ønsker å skape en arena der de kan få uttrykke seg selv og få en følelse av mestring.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

Over 1000 søknader om støtte til sommeraktiviteter

Les om Over 1000 søknader om støtte til sommeraktiviteter

AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Les om AV1 kan motvirke sosial isolasjon