Aktiv påske for ressurssvare familiar

Prosjekteier STIFTINGA GRANNEHJELPA

Tildelt sum kr 50 000

Om prosjektet

I Kvam som i resten av landet er ressurssvake familiar spesielt hardt råka i samband med kokona-tiltaka. Vekene med sosial distanse og stengte barnehagar og skular tærar på allereie krevjande familieforhold.

For å bøte litt på dette, ønskjer me å gje desse familiane ei påske-aktivitets-pakke med spill, puslespill, hobbysett m.m.

Målet med tiltaket er å bidra til sosial utjamning, og dempe negative konsekvenser av sosial distanse og fråvær av skule og barnehagen.

Tiltaket vert gjennomført i samarbeid med Kvam herad si oppvekstteneste og med NAV. Det er 80 familiar i Kvam som har brukt for dette, og påske-pakkane vert fylt med innhald som er tilpassa kvar familie. Grannehjelpa haldar inn og pakkar, og tenestene deler ut.

Me ønskjer å dele ut aktivitetspakkar neste veke, men det er sjølvsagt like aktuelt også etter påske, dersom søknaden ikkje vert handsame før det.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.