Digital trening for deltagere i Aktiv på dagtid

Prosjekteier OSLO IDRETTSKRETS

Tildelt sum kr 8 500

Om prosjektet

13. mars ble all aktivitet stengt.For en sårbar gruppe ble et daglig holdepunkt revet bort. Mange sitter ensomme hjemme.
For å opprettholde kontakten med våre deltagere ønsker vi å filme ulike treningsprogram og timer, som de da kan se på hjemme. Det kan også filmes korte foredrag om f eks,trening, motivasjon, kosthold og psykisk helse.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.