Hjertestarterregisteret Implementering av API-spørring til RotAid

Prosjekteier NAKOS, OUS

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Det er utviklet varmeskap med overvåking av hjertestarteren som er plassert i skapet. Skapet bidrar til økt tilgjengelighet 24/7. Ved automatiserte overføringer av data vil hjertestarteren være synlig for 113-sentralene, 110-sentralene, på nettstedet 113 Førstehjelp og i appen Hjelp113 (SNLA). Registreringen vil holde hjertestarteren aktiv i registeret fordi den verifiseres jevnlig at den er operativ og på plass. Normalt må eier manuelt bekrefte minimum hver sjette måned, dette blir nå automatisert.

Dette vil øke antallet aktive og operative hjertestartere som er tilgjengelig 24/7 og synlig for alarmsentralene og i beredskap for sitt nærmiljø.

NAKOS kan påta seg prosjektlederansvaret for at utviklere ved RotAid og Bouvet samarbeider og at prosjektet har framdrift

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet