Påskeaktiviteter for Barnas Røde KOrs

Prosjekteier RINGSAKER RØDE KORS

Tildelt sum kr 21 000

Om prosjektet

Våre ukentlige aktiviteter for barn i flyktningfamilier og familier i lavinntektsfamilier er satt på vent. Dette gir store konsekvenser for denne gruppen.
Vi har opprettet en egen fb siden med aktiviteter som kan gjøres innendørs.
Dessverre har ikke denne gruppen noe særlig med utstyr, så min ide er å kjøpe inn noe aktivitetsutstyr for 35 personer.
tenker her på maleskrin, aktivitetsbok, et påskeegg med litt gotteri i.

Se vår nye facebookside: Barnas ide’krok – Ringsaker Røde Kors

Vår dyktige leder i Bark Rania fra Syria lager alle aktiviteter som vises her sammen med sine barn. Hun trenger også noe utstyr for å holde dette i gang.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.