Påskehilsen til avdelinger for personer med demens

Prosjekteier NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN

Tildelt sum kr 6 600

Om prosjektet

Pga korona situasjonen er pasienter med demens på institusjonene i kommunen avsondret fra sine nærmeste som karantene tiltak. Vi ønsker å lyse opp deres Påskefeiring med en hyggelig blomsterhilsen , som blir levert på tirsdag 7.april til 22 avdelinger/ bokollektiver i de 6 distriktene i kommunen.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.