Rådgivende legetjeneste til Nordmøre Krisesenter

Prosjekteier Krisesentersekretariatet

Tildelt sum kr 60 000

Om prosjektet

Nordmøre Krisesenter har tilhold i en fløy ved et sykehjem. Dette fører til strenge sikkerhetstiltak i forbindelse med Korona-utbruddet. Det er viktig for oss å få rask kontakt med lege og få god oppfølging av personer som har luftveisplager når de kommer til oss. Vi har leget en beredskapsplan i samarbeid med kommunen, men ser også at vi kan ha behov for ekstra oppfølging da gruppen av mennesker som kommer til oss allerede er i krise og har opplevd traumer. Det er derfor viktig å få eliminert bort alle forhold som kan skape usikkerhet og uro, slik at krisesenteret kan arbeide med å avdekking av risiko og voldmålinger for å gi våre beboere best mulig, hjelp, støtte og veiledning. Vi ser også at mange har måttet rømme uten å få med klær og medisiner som er reseptbelagt. Rådgivende lege vil også kunne få på plass dette slik at ikke mangel på faste medisiner gjør personer mer utsatt for sykdom og smitte. Vi vet at helseapparatet i kommunene nå er meget belastet og at det kan være vanskelig å komme gjennom på telefon. Lange avstander med flere ferger til de kommunene som ligger lengst unna senteret gjør det umulig å reise dit på kort varsel og uten timeavtale.
Vi har luftet problemet med leger, og det ser ut som om noen kan være interessert i å være vår rådgivende lege, gjennom en samarbeidsavtale.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.