Ringevenner og hjelp til sårbare grupper

Prosjekteier NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

N.K.S. har stor beredskapsaktivitet idag, med nærmere 310 av 620 lokalforeninger engasjert i Omsorgsberedskapsgrupper.
Vi opplever stor pågang av lokalforeninger som har blitt spurt om å engasjere seg i ulike aktiviteter i denne perioden.
Det kan være å hjelpe til med mat- og vareutlevering til personer i karantene, eller sårbare personer. Noen stiller med mat til smittevernpersonell, vakt og registrering ved teststasjoner o.l. Andre igjen syr smittevernutstyr, som munnbind og stellefrakker.
Vi har spurt våre lokalforeninger hva de har behov for. Svarene fordeler seg som følgende, i prioritert rekkefølge:
– beredskapsvester, slik at vi er synlige og gjenkjennbare
– id-kort
– enkelt smittevernutstyr som hansker
– grunnleggende opplæring
– opplæring i hvordan starte opp og organisere frivillige
– evaluering og forbedring av arbeidsflyt

N.K.S. har i denne situasjonen ukentlige møter med organisasjonsledelsen og fylkesberedskapskontakter. Vi har også tett dialog med våre lokale sanitetsforeninger. Dette gjør at vi har god oversikt over hvor det er stor aktivitet og behov, og ikke minst god oversikt over hvem som er i startgropa og trenger ekstra midler og ressurser i en oppstartsfase.

N.K.S. er også med på jevnlige Samvirkekonferanser i regi av DSB sammen med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet Politidirektoratet m.fl. Dette er en viktig møteplass for å bli oppdatert og ikke minst at vi tidlig blir oppdatert på hva behovene er, og at våre tiltak er i tråd med samfunnets behov.
I dialogen med Helsedirektoratet er de spesielt opptatt av våre aktiviteter for sårbare grupper. Vi har laget noen retningslinjer sammen med Røde Kors og Norsk Folkehjelp, de gjelder spesielt å handle matvarer og hente medisiner for eldre hjemmeboende som er en risikogruppe. I tillegg handler det om å være ringevenner for eldre som savner sosial kontakt og har få sosial relasjoner. Dette er lagt som vedlegg til søknaden.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.