Sjukt Sprek hjemme

Prosjekteier UNG KREFT

Tildelt sum kr 34 750

Om prosjektet

Sjukt Sprek er et treningstilbud for unge mennesker som har vært behandlet for kreft. Hovedmålet er å skape et aktivt fellesskap for de som raskest mulig ønsker å komme i god form igjen etter sykdommen. Sosialt samhold, treningsglede og mestring står i fokus. Sjukt Sprek er et av tilbudene til Ung Kreft.

Ettersom Sjukt Sprek-gruppene ikke lenger kan møtes for å trene sammen, har Ung Kreft gjort tilbudet digitalt. Hver uke legges det ut en treningsvideo laget av en AKTIVinstruktør, som er spesialisert på trening på kreftrammede, på Ung Kreft sin kanal på youtube. Den deles på Sjukt Sprek og Ung Kreft sin facebookside, samt Ung Kreft sin hjemmeside. Vi velger å dele videoene åpent, slik at også andre enn våre medlemmer kan benytte seg av Sjukt Sprek hjemme. Medlemmer av Sjukt Sprek får tilsendt et ekstra treningsprogram på mail hver uke.

Vi er allerede i gang med Sjukt Sprek hjemme, og første treningsvideo ble publisert onsdag 25. mars 2020.

Vi ønsker å øke kvaliteten på videoene ved å skaffe bedre utstyr til bilde og lyd enn det som benyttes i dag. Vi tror det vil øke antall medlemmer som benytter seg av tilbudet, som vil si at flere holder seg aktive og opprettholder og/eller bedrer sin fysiske helse.

Vi ønsker å anskaffe to kameraer og to mikrofoner som skal brukes av AKTIVinstruktørene. Instruktørere fakturer for timer som brukes på å lage video og program. Vi beregner to timer i uka for å lage video, og en time i uka for å lage program.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.