Snåsa Sanitet med omsorgsberedskap

Prosjekteier SNÅSA SANITETSFORENING

Tildelt sum kr 40 000

Om prosjektet

Koronautbruddet har ført til at omsorgsberedsskapsgruppen vår har blitt satt i drift for å hjelpe de trengende. Det er bl.a. noen som sitter i karantene. Risikogrupper, både gamle og unge, har/kan få behov for hjelp. Noen av dem trenger oss til å komme med varer.
Vi tenker også å kjøpe inn noen spill som kan distribueres til barn som trenger det i en vanskelig tid.
Vi stiller også med husrom til hjemmetjenesten for å redusere smittetrykket på sykeheimen.
Vi har så langt 10 stykker som har sagt seg villig til å hjelpe til med ombringing, og andre som vil være ringekontakter.
De som skal kjøre rundt trenger beredskapsvester. Så langt har vi bare brukt Kløverturvester med Sanitetens logo.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.