Tilrettelegging for utvidet drift

Prosjekteier MENTAL HELSE

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Foreldresupport er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Hjelpetelefon g Stine Sofies Stiftelse.
Ved Foreldresupport har vi nå økt tilgjengeligheten for foreldre til hjemmeboende barn i alle aldre pga smitteverntiltakene som er iverksatt. Hver dag kontaktes vi av frustrerte og slitne foreldre som preges av høyt stressnivå når de nå skal håndtere hjemmeundervisning, hjemmekontor, uro, økonomiske utfordringer ifm permitteringer og økt konfliktnivå mellom både voksne og barn. Vår tjeneste har allerede vært involvert i både innleggelser, varsling til barnevern mm. Som et anonymt lavterskeltilbud blir vi nok i større grad enn mange andre tilbud brukt av de som sliter mest. Den nye hverdagen medfører betydelig økt press på tjenesten vår samtidig som vi ser at vi er veldig sårbare dersom vi nå skulle bli rammet av karantener/sykdom. Vi er i ferd med å gi opplæring til nytt personell slik at vi ikke behøver å redusere tilgjengeligheten vår ved sykdom og ønsker med denne søknaden å oppnå flere ting:
– Vi ønsker å kunne tilrettelegge for videre drift av tilbudet på hjemmekontor slik at friske veiledere kan betjene tilbudet hjemmefra som et forebyggende tiltak og også dersom de er i karantene
– Vi ønsker å få promotert tjenesten vår slik at den når ut til alle i målgruppen ettersom man ikke lenger i like stor grad er tilstede der det henger oppslag. Video, reklamefilm og utgifter til porto
– Utarbeide E-lærings verktøy slik at vi kan tilrettelegge for god opplæring av nye veiledere uten å møtes fysisk

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.