Historien

Gjensidigestiftelsen er tuftet på 200 års forsikringshistorie, og både eierskap og gavetildelinger har sitt opphav fra brannkassene som ble etablert på begynnelsen av 1800-tallet.

Tidlig på 1800-tallet ble de første brannkassene etablert som forsikringsordning i Norge og allerede i 1858 begynte brannkassene å gi deler av overskuddet sitt til forebyggende tiltak i lokalsamfunnet.

Les mer om Gjensidige sin historie her

I 2007 ble Gjensidigefondet etablert med retningslinjer for gaveutdelinger. Høsten samme år ble Gjensidigestiftelsen etablert som en allmenn stiftelse med samme formål som fondet. I forbindelse med børsnoteringen av Gjensidige Forsikring i 2010 ble stiftelsen omdannet til en finansstiftelse og fikk med dette flere oppgaver. I forbindelse med 200-års markeringen av Gjensidige ble det bevilget 350 millioner kroner til Det store brannløftet i 2016.