Historien

Bilde av en gammel regnskapsbok

Gjensidigestiftelsen er tuftet på 200 års forsikringshistorie.

Både eierskap og gavetildelinger har sitt opphav fra brannkassene som ble etablert på begynnelsen av 1800-tallet.

Tidlig på 1800-tallet ble de første brannkassene etablert som forsikringsordning i Norge, og allerede i 1858 begynte brannkassene å gi deler av overskuddet sitt til forebyggende tiltak i lokalsamfunnet.

Fra brannkasser til stiftelser

1816

Første brannkasse etableres

1932

Vekterlogoen lanseres

1974

Gjensidige blir selskapsnavn

2007

Gjensidigestiftelsen etableres som alminnelig stiftelse

2010

Børsnotering og omdanning til finansstiftelse

2016

Det store brannløftet i anledning 200 årsjubileet til Gjensidige

Les mer om Gjensidige sin historie her

I 2007 ble Gjensidigefondet etablert med retningslinjer for utdelinger. Høsten samme år ble Gjensidigestiftelsen etablert som en allmenn stiftelse med samme formål som fondet. I forbindelse med børsnoteringen av Gjensidige Forsikring i 2010 ble stiftelsen omdannet til en finansstiftelse og fikk med dette flere oppgaver. Fram til 2010 hadde Gjensidige vært et kundeeid selskap, og gjennom børsnoteringen ble eierskapet og kunderepresentasjonen videreført gjennom Gjensidigestiftelsen.

Etter børsnoteringen av Gjensidige i 2010 eier Gjensidigestiftelsen i dag ca. 62,24 % av aksjene. Det er altså Gjensidigestiftelsen som er største eier av Gjensidige Forsikring ASA.

Gjensidigestiftelsens finansielle formål er å forvalte det langsiktige eierskapet i Gjensidige, videreformidle sin andel av aksjeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder og forvalte kapitalinntektene fra spredningssalget i Gjensidige. Per desember 2021 har Gjensidigestiftelsen 31, 4 milliarder kroner til forvaltning fordelt på ulike aktivaklasser i en globalt, diversifisert investeringsportefølje. Det er overskuddet fra investeringsporteføljen som brukes når stiftelsen deler ut midler til samfunnsnyttige formål, slik som gaven på 350 millioner til økt brannberedskap som ble gitt i forbindelse med Gjensidige sitt 200 årsjubileum i 2016.