Naturmøteplassen

Bilde av en strand i Norge

Møteplasser for naturopplevelser, fysisk aktivitet, læring og sosialt fellesskap

Gjensidigestiftelsen har gjennom mange år støttet friluftsliv og tiltak som bringer mennesker ut i det grønne, ikke minst gjennom Turskiltprosjektet. I 2019 øremerket vi derfor 25 millioner kroner til en ny satsing, Naturmøteplassen.

Naturmøteplassen sitt formål var å legge til rette for naturmøteplasser som ga naturopplevelser, fysisk aktivitet, læring og sosialt fellesskap. Natur skulle forstås som grønne omgivelser, og menneskeskapte grønne steder, parker og lignende i urbane strøk skulle også inkluderes. Naturmøteplassene kunne være både nyetableringer, eller utbedring av eksisterende plasser.

Midlene i Naturmøteplassen ble tildelt i februar 2021 til 28 prosjekter landet rundt. Midt i pandemien var det et stort behov for utendørs møteplasser, og satsingen traff derfor svært godt. Samtidig medførte pandemien også forsinkelser i flere av prosjektene. Dette til tross, de fleste prosjektene er nå ferdigstilt og i full drift, mens andre har et lengre perspektiv og er fortsatt under utvikling. I brosjyren under kan du lese mer om prosjektet.

Naturmøteplassen

Naturmøteplassen

Satsingen er en del av Gjensidigestiftelsens langtidsplan for utdelinger frem mot 2030:
God psykisk og fysisk helse – Flere ut i det fri

Bilde av Heidi Løchen

Kontaktperson for satsingen

Heidi Løchen, seniorrådgiver.