God psykisk og fysisk helse

Å drive regelmessig fysisk aktivitet, engasjere seg, være sammen med andre og være ute i naturen, bidrar til god psykisk og fysisk helse i befolkningen. Gjensidigestiftelsen vil bidra til dette gjennom støtte til åpne og tilgjengelige aktivitetsarenaer, til at flere bruker naturen og at vi gjennom helsefremmende prosjekter bidrar til flest mulig robuste og trygge unge.

Mål 1: Flere robuste og trygge unge

Gjensidigestiftelsen skal være en viktig bidragsyter for å styrke unges psykiske helse gjennom støtte til samarbeidsarenaer, kunnskapsoppbygging og forebyggende og helsefremmende prosjekter.

Mål 2: Flere i fysisk aktivitet

Gjensidigestiftelsen skal være en viktig bidragsyter for å få flere åpne og tilgjengelige anlegg og områder for fysisk aktivitet.

Bilde av noen av Gjensidigestiftelsens tillitsvalgte

Mål 3: Flere ut i det fri

Gjensidigestiftelsen skal stimulere til økt bruk av naturen som kilde til aktivitet, naturopplevelser, læring og sosiale fellesskap gjennom støtte til aktivitetstilbud, naturmøteplasser, ferdselsårer og merking.

Har du en idé som kan bidra til god psykisk og fysisk helse?

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har en god idé som bidrar til noen av målene våre.

Har du en idé som kan bidra til god psykisk og fysisk helse?

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har en god idé som bidrar til noen av målene våre.