Bærekraftige investeringer

Bærekraft er en viktig del av beslutningsgrunnlaget i tillegg til tradisjonelle investeringsfaktorer når Gjensidigestiftelsen tar investeringsbeslutninger. Stiftelsen investerer i stor grad gjennom eksterne investeringsforvaltere. Derfor spiller disse investeringsforvalterne en integrert rolle i implementeringen av vårt fokus på bærekraft. Stiftelsens ansvarlige investeringsmetoder inkluderer bærekraftsanalyse, aktivt eierskap og engasjement og innvirkning på investering.

Ekskludering av selskaper: Stiftelsen arbeider for å unngå investeringer i selskaper som produserer tobakk.

Logoen til PRI

PRI

Siden våren 2018 har stiftelsen vært undertegner prinsippene for ansvarlige investeringer (PRI). De seks prinsippene for ansvarlige investeringer er et frivillig og ambisiøst sett med investeringsprinsipper. Nettverket av underskrivere jobber sammen for å sette de seks prinsippene i praksis. Målet er å forstå konsekvensene av bærekraft for investorer og støtteundertegnere for å innlemme disse problemene i deres investeringsbeslutninger og eierpraksis.

Logoen til NORSIF

Norsif

Det norske forumet for bærekraftige og ansvarlige investeringer er en uavhengig sammenslutning av aktivaiere og kapitalforvaltere, tjenesteleverandører og bransjeforeninger med interesse for utvikling av ansvarlige og bærekraftige investeringer. Foreningen har som mål å fremme og bidra til utviklingen av feltet for ansvarlige investeringer i norsk finansnæring og blant andre interessenter. Stiftelsen er en av Norsifs stiftende organisasjoner.

Clima Action 100 logo

Climate Action 100+

Inkluderer 100 «systemisk viktige emittere», som står for to tredjedeler av de årlige globale industrielle utslippene, sammen med mer enn 60 andre med betydelig mulighet til å drive overgangen til ren energi. Initiativet ble lansert i desember 2017 og har fått verdensomspennende oppmerksomhet som en av 12 sentrale globale initiativer for å takle klimaendringene.

Impact investing

Stiftelsen har en portefølje av impact investeringer. Disse refererer til investeringer i selskaper, organisasjoner eller fond, hvis formål er å gi investeringsavkastning sammen med en betydelig sosial eller miljømessig innvirkning.