Matsentralen

I 2020 innvilget styret til Gjensidigestiftelsen 15 millioner kroner til et treårig prosjekt for Matsentralen Norge. Satsingen er en del av stiftelsens arbeid med bærekraft gjennom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Omtrent en tredjedel av all mat som produseres i verden i dag, går tapt eller kastes. Ved å flytte mat fra der det er for mye til der det er for lite, bidrar Matsentralen til en bedre omfordeling og bruk av ressurser i matsystemet vårt. Matsentralen samarbeider med over 480 idelle organisasjoner som hjelper til med omfordelingen av overskuddsmaten de samler inn. Disse organisasjonene henter maten fra deres nærmeste matsentral og bruker maten til på servere et varm måltid eller gir en pose med dagligvarer til mennesker i en vanskelig situasjon. I tillegg tilbyr de idelle organisasjonene ulike gratistjenester som leksehjelp, veiledning til utdanning og jobb, språkopplæring, rehabilitering for avhengighet, arbeidstrening, utdeling av klær, veiledning og hjelp fra sykepleier, hjelp med oppfølgning med NAV, psykolog, juridisk rådgivning og økonomisk rådgivning. For mange kan dette bety en vei ut av utenforskapet. Ved å støtte slike organisasjoner som utfører slike tjenester bidrar Matsentralen til 7 av FNs bærekraftsmål.

Bilde av Veslemøy Rue Barkenes

Kontaktperson for satsingen

Veslemøy Rue Barkenes, seniorrådgiver.