Et sted å henge – 2020

Mangler det steder som ungdom kan være sammen i din kommune eller bydel? Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom.  

Søknadsskjemaet er nå stengt. Søknadsfristen var 15. september 2020.

Vi har samlet gode råd og tips om hvordan dere lykkes med søknaden og lager budsjett til søknaden. Les gjerne disse både før dere begynner på søknaden og underveis.

Alle kommuner og bydeler burde ha et sted der barn og unge kan møtes, et sted uten konkurranse og forventninger, påmelding og kontingent. Et sted der de får lov å være seg selv, og ikke opplever at de er i veien og må være stille.

Redd Barna: Oppdrag 31: Rett på fritid. Oslo, 2019.

Prosjektene som får støtte skal spesielt fremme inkludering og deltakelse av ungdom som faller utenfor og som ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter.

Støtte gis til oppgraderinger som legger til rette for aktiviteter med lav terskel, hvor det ikke stilles krav om bestemt kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Lokalene som etableres eller videreutvikles, skal gi muligheter for aktiviteter med gratis inngang og skal være åpne for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Planlegging og gjennomføring av prosjektene skal skje i samarbeid med ungdom.

Stedet skal ha regelmessige åpningstider og være åpent hele året. Det må foreligge en godkjenning fra huseier og en plan for driften og vedlikeholdet av stedet.  Tiltak som også åpner for at andre målgrupper kan benytte lokalene blir prioritert.

For å få innvilget støtte må man ha en skriftlig avtale med eieren av lokalet/grunneier. Les mer om dette her.

 • Formålet er å bidra til at flere ungdommer får et sted å møte venner og drive med aktiviteter i et inkluderende miljø med trygge voksne til stede.

  Ungdom i alderen 13 til 20 år.

  • Fornyelse og oppgradering av eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg som treffsteder for ungdom.
  • Inventar og utstyr som gjør det mulig å starte opp eller videreutvikle ungdomsaktiviteter i lokalene.

  Gjensidigestiftelsen vil prioritere prosjekter som:

  • Inkluderer ungdom i planlegging og gjennomføring av prosjektet.
  • Fremmer inkludering og deltakelse av ungdom som ofte faller utenfor andre fritidsaktiviteter.
  • Har løsninger som gjør det enkelt å benytte møtestedet uavhengig av ungdommenes funksjonsnivå
  • Etableres i områder der ungdom ferdes og gjerne i nærheten av kollektivtilbud.
  • Etableres i områder med levekårsutfordringer.
  • Er et samarbeid mellom flere organisasjoner og/eller mellom søkerorganisasjonen og kommunen eller en privat aktør.
  • Har stor dugnadsinnsats.
  • Har en bevisst holdning til miljøet, og som velger miljøvennlige alternativer.
  • Er nytenkende og innovative.
  • Har en gjennomtenkt og realistisk plan for finansiering av driften av lokalene og vedlikehold.
  • Resulterer i tilbud som er åpne så mye som mulig ukentlig og som er gratis for ungdommene.
  • Legger til rette for at andre målgrupper kan benytte lokalene når ungdom ikke bruker dem.

  Det kan søkes om minimum 30 000 kroner og maksimum 800 000 kroner.

  • Lokale lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret
  • Frivilligsentraler

  15. september 2020.

  • Godkjenning av tiltaket fra huseier.
  • Informasjon om søkerorganisasjonen og eventuelle samarbeidspartnere.
  • Mål og innhold i prosjektet og plan for gjennomføring.
  • Beskrivelse av hvordan ungdom tas med i planlegging og gjennomføring.
  • Beskrivelse av målgruppen(e) for tiltakene.
  • Beskrivelse av hvordan prosjektet fremmer inkludering uavhengig av funksjonsnivå.
  • Budsjett for tiltakene, inkludert egenfinansiering og andre tilskudd.
  • Informasjon om omfang av dugnadsinnsats.
  • Plan for finansiering av drift av lokalene og vedlikehold.
  • Opplysninger om det er nødvendig med avtale med kommunen, eventuelt vedlagt eksisterende avtale(r).
  • Eksisterende driftsavtaler eller annet som kan synliggjøre hvordan stedet skal driftes fremover.
  • Opplysninger om eventuelle samarbeidspartnere og deres rolle i prosjektet.
  • Utendørs samlings- og aktivitetsområder.
  • Bygging av nye hus, anlegg eller andre typer lokaliteter.
  • Faste driftskostnader som husleie, forsikringer, lønn for ansatte som skal drive aktiviteter.

Søknadsskjemaet er nå stengt.