Aktiv fritid for alle – 2021

Deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillig arbeid er en viktig og betydningsfull del av manges liv. En aktiv fritid gjør at vi får nye venner, vi lærer noe og opplever mestring. Gjennom deltakelsen har vi det gøy sammen med andre og får tilhørighet til menneskene og stedet vi bor.

Det eksisterer mange fritidstilbud, men fortsatt er det mange som ikke får delta eller finner sin plass. Hvordan kan vi inkludere, og ikke minst beholde, flere mennesker i fritidsaktiviteter? Hvordan kan vi forbedre og utvikle tilbudene slik at flere kan og vil delta? Hvordan kan vi skape flere sosiale møteplasser, hvor det er plass til alle, uavhengig av funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn?

Vi ønsker å skape meningsfulle fritidstilbud til alle

Lag og foreninger med gode ideer for hvordan disse utfordringene kan møtes, kunne søke innen 15. september 2021 ved midnatt.

Vi har samlet gode råd og tips om hvordan dere lykkes med søknaden og lager budsjett til søknaden. Les gjerne disse både før dere begynner på søknaden og underveis.