Sommerutlysningen 2022 – Noe å glede seg til i sommer

Barn som stuper fra en brygge

Totalt 364 tiltak fikk støtte fra rammen på 67,1 millioner kroner. 140 000 barn og unge deltok i prosjektene, og totalt 3 712 ungdommer fikk sommerjobb gjennom denne sommerutlysningen.

Koronapandemien rammer fremdeles barn og unge hardt, og spesielt de som var sårbare fra før. Bli med og gi dem noe å glede seg til i sommer!

Vi ønsker at ungdom skal jobbe som instruktører for barna gjennom sommeren.

Lag og foreninger som vil gjennomføre åpne og inkluderende sommeraktiviteter kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen. For ungdom kan arbeidserfaringer sammen med trygge voksne bidra til at de opplever mestring. Det er derfor mulig å få støtte til sommerjobber som innebærer at ungdom planlegger og gjennomfører aktiviteter for barn og andre ungdom.

Søknadsfristen er 1. mars 2022. Sjekk kriteriene som gjelder utlysningen her.

Innsending av søknad

Søknaden må sendes inn på Gjensidigestiftelsens elektroniske søknadsskjema og inneholde all påkrevd informasjon. Søknadsfristen er 1. mars 2022. Alle vil motta svar på søknadene senest 11. mai 2022.