Hva du kan forberede før søknadsskjemaet åpner

De beste prosjektene har ofte en god idé, de er godt planlagt og har oppfylt alle søknadskriteriene. Les mer om hva dere kan gjøre for å forberede en god søknad til oss.

Bilde av en ipad som viser et søknadsskjema
For å få støtte må du søke via vårt søknadskjema. Foto: Paal Mork-Knutsen

Har du en god idé?

Prosjekter handler ofte om å løse et behov eller skape noe nytt. I 2024 gir Gjensidigestiftelsen kun støtte gjennom utlysninger til spesifiserte tiltak. Hvis prosjekt passer inn i en av utlysningene, vil vi gjerne motta en søknad fra deg.

Legg en plan for prosjektet ditt

Hvordan er situasjonen i dag? Hva vil dere gjøre noe med? Hvem er prosjektet for? Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet? Hvordan skal prosjektet få til dette? Lag en plan for prosjektet. Uten en klar plan, kan det bli forsinkelser, konflikter eller uventede kostnader.

Nyttige steg i søknadsprosessen

  •  Finn ut om hvem som skal være med i prosjektet. Hvilke roller skal personene ha? 
  • Bli enige om hvilke resultater prosjektet skal gi. Vær så konkret som mulig.
  • Undersøk forutsetninger for at prosjektet kan gjennomføres. Det kan være tillatelser, samarbeid eller rammevilkår som må avklares. 
  • Del opp prosjektet i aktiviteter eller deloppgaver. Lag en tidsplan for hver av disse. 
  • Kartlegg hva prosjektet vil koste. Lag et realistisk budsjett. Forklar ideen og planen til andre. Gjensidigestiftelsen får over 2 000 søknader hvert år. For å kunne vurdere søknaden, må vi forstå hva prosjektet handler om.

Sett av god tid

Begynn på søknaden i god tid før fristen. Dere kan lagre teksten i søknadsskjemaet underveis. Det kan være lurt å be andre lese søknaden. Får dere fram hva prosjektet skal oppnå? Er teksten tydelig?  Fyll ut søknadsskjemaet riktig

Les teksten i søknadsskjemaet nøye. Mange søknader avslås fordi de mangler viktig informasjon. Dette gjelder særlig søknader som gjelder bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler. Sjekk våre kriterier for tildeling av støtte nøye, spesielt krav om hvilke vedlegg dere må ha og hva vedleggene må inneholde av informasjon. Lag et budsjett til søknaden.

Du kan lese mer om hva som forventes av budsjettdokumentasjon i veiledningen under.