Senter for fysisk aktiv læring

SEFAL ble etablert ved Høgskulen på Vestlandet i 2018, og har som mål å samarbeide med skoler og lærere over hele landet for å utvikle og gi kompetanseheving i fysisk aktiv læring (FAL).

Senteret er lokalisert på Campus Sogndal og er støttet av Gjensidigestiftelsen for perioden 2018-2023. Per juni 2023 er 1535 lærere og 88 skoler vært med på SEFAL sin kompetanseheving i fysisk aktiv læring.

Fysisk aktiv læring

SEFAL sin forståelse av fysisk aktiv læring er utviklet sammen med samarbeidende rektorer, lærere og forskere som forstår og bruker FAL ulikt. Dette blir gjenspeilet i SEFALs brede tilnærming. 

Etter- og videreutdanning

Gjennom studiet gis kunnskap om:

  • teori og forskning i fysisk aktiv læring, og effekter av bruk av fysisk aktiv læring i skolen
  • om teoretiske perspektiv på fysisk aktivitet i undervisningen og læringsprosesser i skolen
  • teori og forskning i fysisk aktiv læring, og effekter av bruk av fysisk aktiv læring i skolen
  • om teoretiske perspektiv på fysisk aktivitet i undervisningen og læringsprosesser i skolen
  • å planlegge og gjennomføre undervisning der fysisk aktiv læring er naturlig integrert, analysere og vurdere læringssituasjoner og reflektere faglig rundt egen praksis
  • å legge til rette for varierte læringsmiljø som er tilpasset, motiverende og meningsfylte

Aktivitetsbaser

SEFAL har utviklet en rekke verktøy og nyttige ressurser i arbeidet med fysisk aktiv læring, se mer her.

Forskning på fysisk aktiv læring

SEFAL følger aktuell forskning på området tett, og bidrar selv til ny kunnskap og forskning, se mer her.

Samarbeidet med Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) er en del av Gjensidigestiftelsens langtidsplan for utdelinger frem mot 2030 – God psykisk og fysisk helse – Flere i fysisk aktivitet. 

Bilde av Heidi Løchen

Kontaktperson for satsingen

Heidi Løchen, seniorrådgiver.