Gode inkluderende lokalsamfunn

Vi vet at gode og inkluderende lokalsamfunn skaper tilhørighet og trivsel. En viktig faktor for å skape gode lokalmiljøer i Norge er frivillig innsats og medlemsbasert virksomhet. Det er godt dokumentert at aktivitet, sosial tilhørighet og engasjement i meningsfulle aktiviteter bidrar til å fremme god livskvalitet og psykisk helse. Derfor ønsker vi å skape muligheter der flere deltar i frivillig arbeid, at flere har en møteplass eller tilholdssted og at sosiale forskjeller reduseres.

Mål 1: Flere deltar i frivilligheten

Gjensidigestiftelsen skal bidra til at flest mulig får oppleve mestring og glede gjennom å delta i organiserte fritidstilbud, engasjere seg som frivillig og delta i kompetansegivende tiltak.

Mål 2: Flere egnede steder å være

Gjensidigestiftelsen skal være en sentral bidragsyter til at det finnes egnede lokaler og utstyr til organiserte og egenorganiserte aktiviteter i lokalmiljøene.

Bilde av ungdommer som henger sammen
ung kvinne ser på pc-skjerm

Mål 3: Flere forebygger diskriminering og hat

Gjensidigestiftelsen skal være en bidragsyter til at norske kommuner utvikler gode forebyggingstiltak mot rasisme, hatefulle ytringer og ekstremisme i samarbeid med frivilligheten.

Vårt team på gode inkluderende lokalsamfunn