God beredskap, forebygge og redde liv og verdier

Beredskap er viktig for oss, og en grunntanke rundt verdisikringen som har preget historien til Gjensidigestiftelsen fra de første brannkassene ble stiftet for over 200 år siden. Derfor bidrar stiftelsen til en sterk frivillig redningstjeneste. I Norge har vi en unik redningstjeneste basert på en samvirkemodell der frivilligheten, nødetatene og helsevesenet samarbeider om beredskapen.

Mål 1: En sterk frivillig redningstjeneste

Gjensidigestiftelsen skal være en bidragsyter for en effektiv, godt trent og fremtidsrettet frivillig redningstjeneste. 

Bilde av brødrene Ingebrigtsen som utfører HLR på en øvningsdukke.

Mål 2: Flere kan redde liv

Gjensidigestiftelsen skal være en bidragsyter til livreddende tiltak og styrkingen av befolkningens førstehjelpskompetanse.

Mål 3: Bedre brannforebygging

Gjensidigestiftelsen skal være en bidragsyter til det brannforebyggende arbeidet gjennom støtte til forskning, innovasjon og kunnskapsspredning.

Støtte til den frivillige redningstjenesten fordeles gjennom FORF. Vi har for tiden ingen åpne utlysninger innenfor temaet god beredskap, forebygge liv og verdier.

Har du spørsmål om målene eller ideer til hvordan vi kan arbeide med dem, ta kontakt med oss.

Janne Andresen Wågenes

Seniorrådgiver

Janne Andresen Wågenes

Annhild Mosdøl

Spesialrådgiver

Annhild Mosdøl