Gjensidigestiftelsens gavearbeid Har du søkt om støtte til ditt prosjekt? Svar sendes ut til alle søkere 20. desember 2016